Polityka prywatności

Dwell Well Sp.zo.o. jako administrator danych osobowych przekazuje Państwu poniższy pakiet informacyjny:

 • Administratorem danych osobowych, które mogą być przesłane za pomocą wiadomości e-mail lub w inny sposób jest Dwell Well Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-715), ul. Puławska145.
  Można się z nami kontaktować na adres email: rodo@dwellwell.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 567 19 00 lub +48 22 567 19 19,
 • Dwell Well Sp.z o.o. jako administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO tj. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), czyli na podstawie zawartych umów, przepisów prawa bądź świadomej i dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą,
 • Dwell Well Sp.z o.o. przetwarza w szczególności dane osobowe: klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników,
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy administratora danych. W zależności od realizowanego celu dane osobowe mogą być przekazane innym spółkom powiązanym z Dwell Well Sp.z o.o., inwestorom, klientom lub podwykonawcom w ramach przetargu, oraz późniejszej realizacji inwestycji,

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych,

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 • W związku z prowadzonymi inwestycjami, jak również postępowaniami przetargowymi oraz ofertowaniem, dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji projektowej będą przetwarzane w celu realizacji procesu przetargowego, ofertowania lub umowy wykonawczej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. niezbędność przekazania danych w celu realizacji przetargu, ofertowania lub w związku z realizowaną umową.
  Podanie danych w powyższych przypadkach jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu przetwarzania.
 • Rozpatrzenie przesłanego zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.
 • Przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności stronie internetowej Dwell Well Sp.z o.o.